Forsiden

Høringssvar fra Henrik Lundsbakken

Dato: 02.03.2022

Hei og NEI!!

Hver eneste celle i min kropp kjenner på ubehag når sånne type tiltak blir brakt på banen. Kan på ingen måte se hva dette skal bidra med positivt i en allerede splittet og villedet befolkning.

Med tanke på hva vi vet om vaksine og covid, så ser jeg på disse tiltak som ett grovt overtramp på befolkningens rettigheter. Samt lovstridig!

Som en naiv og godtroende borger av den frie norske stat, håper og tror jeg fortsatt dette vil forbigå i stillhet, og at dere vil kjenne og lytte på stemmen som visker bak rullgardinene.

Sorger og gleder de vandrer.

Hei og skål!!

Med vennlig Hilsen Henrik Lundsbakken