Høringssvar fra Geir Krogh

Dato: 01.03.2022

Jeg er mot coronasertifikat, da dette har sterk inngripen i enkeltmenneskers liv. Det vil være med på segregering og utestengelse av de som av forskjellige grunner ikke har tatt vaksinen.

slik denne pandemien har utviklet seg, med enorm smitte blant de vaksinerte, ser jeg ikke noe poeng medslike inngripende tiltak. For meg bryter dette sterkt med demokratiske prinsipper.

det vil også kunne gå utover sårbare grupper,f.eks rusmisbrukere, som kan risikere å ikke få benytte nødvendige tilbud