Forsiden

Høringssvar fra Daniel Bekkensten

Dato: 14.02.2022

Flere skriver at de er sjokkerte over dette høringsforslaget, det er ikke jeg.
Det har vist seg gang på gang at norske myndigheter regelrett spytter på befolkningen under denne "pandemien". Frihet, rettigheter, psykisk- og sosial helse samt økonomi til innbyggerene blir overkjørt.

Norge skal i bunn og grunn være et demokrati med rettigheter!

De som har utformet dette høringsforslaget bør fratre sin stilling og stilles for retten for ytterligere mer tyranni de vil påføre den norske befolkningen og de som evt. vil reise inn i dette landet.

"I en verdensomspennende pandemi med svært store menneskelige konsekvenser må det antas at statene har betydelig frihet til å innføre restriktive tiltak." Dette er upresist så det skal falle i favør for videre tyranni.

"Å kreve at arbeidstaker utleverer helseopplysninger, for eksempel om vaksinestatus, er å regne som et kontrolltiltak etter arbeidsmiljøloven kapittel 9. Det samme vil et krav om at arbeidstaker skal teste seg for koronasmitte eller la seg vaksinere være."
Sinnsykt. For et brudd på privatlivets rett!

Kapittel 4: Andre Land

Dette er og blir for dumt. Man gjør ikke gale ting bare fordi andre har gjort det før. Sinnsyke ting er og forblir sinnsykt!

"Med økende kunnskap om at vaksinene har begrenset effekt mot smittespredning med omikronvarianten, vil kontaktreduserende tiltak rettet mot uvaksinerte i dagens situa-sjon først og fremst være aktuelt for å redusere de uvaksinertes individuelle risiko for al-vorlig covid-19-sykdom og dermed sykehusinnleggelser."

Dette er tull. For det første så bryr ikke dere dere om folk. Det ser vi på hvordan dere ikke har stopped Covid-19 "vaksinasjonsprogrammet".

Måten stat, regjering og departementer har hevet seg over befolkningen og behandlet den i denne perioden er forkastelig!

Jeg tar meg ikke bryderiet med å liste opp alt dette høringsforslaget bryter med, for det vet dere inderlig godt selv. Bare fordi korrupte EMK erklærte tvangsvaksinering som greit etter artikkel 8 så er det ikke det. EU styrer ikke Norge, da vi ikke er medlem.

Nei til dette høringsforslaget og nei til diktaturpass!

Dette er og forblir sinnsykt.

Mvh Daniel Bekkensten