Forsiden

Høringssvar fra Håkon Velde

Dato: 25.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg kunne forstå bruk av sertifikatet innledningsvis, men slik situasjonen har utviklet seg ser jeg på sertifikatet som irrelevant.