Forsiden

Høringssvar fra Hilde Åse Mortensen

Dato: 02.03.2022

Det er for meg helt åpenbart etter denne tiden, at dette ikke handler om smittevern for at dere skal kunne handle raskere dersom det skulle behøves.

Koronapass kan ikke hindre smitte, det kan bare kontrollere, segregere og skape splid og frykt.

Koronapass er det mest udemokratiske forslag som noen har kommet frem med til nå.

Det vil kåre samtlige som stemmer for dette forslaget og lovendringen til vår histories Quislinger og bør behandles deretter.