Forsiden

Høringssvar fra Børge H

Dato: 24.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg protesterer på det sterkeste mot dette lov forslaget da det strider mot grunnlov og menneskerettigheter. Alle skal ha rett til å bestemme over egen kropp.