Forsiden

Høringssvar fra Amund Eide

Dato: 18.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg er imot bruk av koronasertifikat, fordi jeg mener det er et overgrep mot befolkningens kontroll over egen kropp. I tillegg mener jeg at sertifikatet representerer et uønsket skritt på veien til større offentlig kontroll over individet. Jeg stoler ikke på at det offentlige er istand til å forvalte dette på en ansvarlig måte. Dessuten går dette imot den frie vilje vi har fått fra Gud.