Forsiden

Høringssvar fra Jørgen Dahl

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Dette går imot Nurbergtraktaten. Jeg mener det er folkerett til og selv avgjøre hva man ønsker i sin egen kropp.