Forsiden

Høringssvar fra Eline Breland Sødal

Dato: 20.02.2022

Svartype: Med merknad

Dette forslaget er jeg absolutt imot.

Mvh Eline Breland Sødal