Forsiden

Høringssvar fra Egil Greibesland

Dato: 13.02.2022

Som borger av landet er jeg i mot koronasertifikat da det kan misbrukes til å ta kontroll over borgerne slik som det allerede er gjort i Kina med sosial kontroll. Jeg vil bruke min rett til å protestere på det sterkeste mot dette. Dere som er valgt inn er valgt inn for styre etter beste evne. Regjeringen er til for å styre for oss. Ikke over oss. Husk dette, og styr landet etter folkeviljen.