Forsiden

Høringssvar fra Heidi vengsholt

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Norge er det landet i verden som har det størtse oppsluttningen av vaksine for covid. Vårt vaksinetilbud har til nå har vært frivillig og det viser at de fleste tar del av vårt offentelige vaksinetilbud. Jeg syntes det vil være svært uheldig å innføre et covidpass, det vil føre til at fler vil føle seg presset til å ta en vaksine som ikke er godkjent etter vanlig prosydyre. Vi har nå medikamenter som kan bremse covid og minske presset på helsevesent. Foreløpig har vi ikke nok data på virkning/bivirkning av vaksinen. jeg håper regjeringen vil avvente forskning som viser hvike grupper som kan ha gevint og hvilke grupper som kan ha risiko for bivirkninger.

Det er snakket og handlet mye for å forhindre utenforskap og mobbing i flere år. Hvor klokt tenker regjeringen at vi kan få grupper som står på utsiden? Hvis vi får et pass som skiller mellom de som sier ja og nei til til vaksien, som også gjelder barn/unge er jeg redd vi får mer utenforskap. Så det er lov å vente på forskning og se alt i helhet.