Forsiden

Høringssvar fra Inger Berit Skaaret

Dato: 21.02.2022

Svartype: Med merknad

Dette forslaget må forkastes. Jeg sier nei til dette.