Forsiden

Høringssvar fra Brakar Utne

Dato: 15.02.2022

Svartype: Med merknad

Dere kan ikke på alvor mene at man skal innføre unntaksregel for egen autonom frihet. Vi mennesker er født fri, med egen fri vilje. Verken dere eller noen som helst andre kan med sikkerhet vite hva som er best for meg, eller noen andre, uavhengig av situasjon og "fakta". Dette er blitt bevist utallige ganger gjennom historien, og er det noe som helst som er sikkert så er det at tvang sjelden har vært en god løsning.

Nei til tvang, ja til frihet.