Forsiden

Høringssvar fra Frank Olsen

Dato: 15.02.2022

Svartype: Med merknad

Kan ikke stille meg bak et slikt innhugg i det norske folks demokratiske verdier som høringsnotatet viser til.

Sier nei til forlengelse av reglene om koronasertifikat.

Frank Olsen