Forsiden

Høringssvar fra Kenneth Strand

Dato: 20.02.2022

Koronasertifikatet

1) bryter med vårt menneskesyn,

2) bryter menneskerettighetene,

3) bryter grunnloven,

4) bryter Nürnbergkodeksen,

5) er udemokratisk,

6) er uvitenskapelig,

7) rammer alle

8 er et kontrolltiltak,

9) segregerer på lite smittevernsfaglig bakgrunn

10) må fornyes på ukjente intervaller, uforankret i god medisinske prinsipper og utprøvde kliniske studier.