Forsiden

Høringssvar fra Gry Wæraas

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Dette forslaget er helt forkastelig, så nei, takk!