Forsiden

Høringssvar fra ernst lyder olsen

Dato: 21.02.2022

Svartype: Med merknad

Nok er nok. Her skal Norge, "verdens beste land", det storslåtte demokratiet, med sine fundamentale grunnprinsipper om fri vilje, innføre et koronapass som er intet annet enn et angrep på dem som velger å bruke denne frie viljen. Jeg syns det er forkastelig at våre folkevalgte insisterer på å ignorere meldinger fra jurister, leger, og forskere som tydelig og klart sier at koronapasset ikke har hjemmel eller er forholdsmessig. Om dette blir innført må Norge fragi seg tittelen som demokrati. Det samme tankegodset som ligger til grunn for innføring av et slikt segregeringspass er det samme som har diskriminert utallige minoriteter gjennom historien. Dette er intet nytt, men det ser ut til at vi aldri lærer. Her er det ikke bare retten til fri bevegelse som står på spill, men de fundamentale menneskerettighetene i et vestlig sosialdemokrati. Folket vet det og politikerne vet det. Problemet er at politikerne velger å overse det. Ja til frihet.