Forsiden

Høringssvar fra André Mikkelsen

Dato: 13.02.2022

Dette forslaget er jeg helt imot, og går imot mange gode prinsipper vi har i Norge. Mitt svar på forslaget er nei.