Forsiden

Høringssvar fra Hjørdis Helena Oftestad

Dato: 21.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg er sterkt imot en forlengelse av koronasertifikat og et helsepass overhodet!

I forslaget til regjeringen om legitimering av et koronapass der smittevernloven skal overkjøre norsk grunnlov,FNs menneskerettigheter og fundamentale demokratiske prinsipper og rettsikkerhet for den enkelte,aksepteres ikke dette av ut . 1) Åpning for tvangsvaksinering strider mot enhvers rett til å bestemme over sin egen kropp jmf Nürnbergkodeksen/lovene. Det fins heller ikke noe smittevernfaglig grunnlag for en genmodifiserende injeksjon"vaksine" når de vaksinerte både smitter og selv blir smittet.

2) Uvaksinerte skal bl a. nektes samvær med andre og oppholde seg innenfor bestemte områder gis det nå dekning for gjennom dette lovforslaget!! Dette er både diskriminerende og strider mot helt findamentale menneskerettigheter da vi vet at selve Covid 19-skd før vaksinering i Norge førte til færre dødsfall enn en årlig sesonginfluensa med litt over 400 dødsfall her til lands.
3) Disse mRNA- injeksjonene er eksperimentelle og nødgodkjente der det viste seg at dyr døde i forsøkene og denne spikeproteinjeksjonen har ført til over 50000 bivirkn i Norge som er registrert og flere alvorlige med pericarditt/myocarditt og andre hjerterytmeforstyrrelser,underlivsblødninger,spontanaborter og infertilitet samt nevrologiske og autoimmune reaksjoner fra bl a lymfesystemet som de viktigste og mest alvorlige bivirkningene.

4) Uvaksinerte kan nå med dette lovforslaget både nektes adgang til bl a cafeer og kjøpesentre ol. De kan også med dette lovforslaget om innfridd nektes lønn og bli oppsagt. Dette er apartheid og segregering av en gruppe mennesker som behandles nærmest som kriminelle i dette lovforslaget og likner samfunn som Norge har gått i bresjen for å protestere mot som feks Sør-Afrika.
Et slikt koronasertifikat og helsepass hører IKKE hjemme i et sivilisert demokrati!

Mvh

Hjørdis Helena Oftestad