Forsiden

Høringssvar fra Heidi Kilen

Dato: 01.03.2022

Det er en menneskerett å bestemme over egen kropp og sinn.

Det er med stor skuffelse jeg ser at regjeringen vil fortsette å bruke koronapass, jeg er dypt uenig i dette.

I Norge praktiserer vi respekt for alle typer mennesker. Vi skiller ikke på hudfarve, relegion, kjønn eller seksuell legning. Det er bra! På samme måte kan det ikke retferdigjøres å utestenge mennesker som velger å ivareta helsen på naturlig måte.

Å ha frihet til å velge hvordan en vil ivareta egen helse er en menneskrett som ingen stat eller regjering kan ta fra oss. Naturlig helse burde alltid vært førstevalg når en skal bekjempe sykdom.

Ja, til bærekraftig helse.

Det er trist at det foreligger forslag om å utestenge mennesker som ikke ønsker industrimedisin og ukjente stoffer inn i kroppen sin. Norge burde satse mer på bærekraftig helse, og fremme godt immunsystem på natulige måter.

Bærekraft handler like mye om hva vi putter i kroppen vår, som luften vi puser, vannet vi drikker og jord som vi høster fra. Vi må ta ansvar for at kommende generasjoner har sterke gener som ikke er "forurenset" av unødvendige kjemikalier.

Dersom regjeringen forselår koronapass, er det som å gi beskjed om at vanlige mennesker rett og slett kan se bort ifra å ta vare på egen kropp og sjel og kan fraskrive seg eget ansvar. Det er trist. Det å nedgradere befolkninen, og gjøre dem til offer i steden for ansvarlige mennesker.

Jeg vil med dette si meg dypt uenig i lov endring som umyndiggjør Norges inbyggere.

Med vennlig hilsen

Heidi Kilen