Forsiden

Høringssvar fra Hege

Dato: 25.02.2022

Svartype: Med merknad

Hei,

Det virker som at kontrollbehovet er stort blant våre ledere i landet. Ikke bare i vårt land, men globalt. Det viser seg også at vaksinen ikke virker. Man får viruset og viruset blir spredd, hvorfor skal man da fortsette med det? Det fine er at nå får man immunitet med Omikron som er lett – smittelig og få blir alvorlig syke.

Dette stod i Steigan:

Covid-19 vaksinene skader immunsystemet

Vaksiner lærer opp immunsystemet til å reagere på ytre fiender som virus, og når de har gjort jobben sin forsvinner de fra systemet. Hvis du overfører denne tankegangen på covid-19-viruset etter vaksinering, er det ikke vaksinen selv som går til angrep på viruset, det er ditt immunsystem etter at vaksinen har lært det opp til å gjenkjenne viruset som en fiende.

Følgelig, når helseautoriteter sier at vaksinen mister effekt over tid, så er det de egentlig mener at immunforsvaret hos de vaksinerte blir dårligere over tid.

Dette syndromet medfører tap av immunceller og gjør pasienten sårbar for andre infeksjoner og utvikling av enkelte krefttyper, og medfører immunsvekkelse.

Dette betyr ikke at det er den samme tilstanden som sannsynligvis skyldes HIV-viruset; isteden kan det være en svært sammenlignbar tilstand som blir startet opp pga de eksperimentelle vaksinene.

Det er den britiske regjeringens data som bekrefter at MRNA-vaksinene skader det adaptive immunforsvaret, og at skadene forverres uke for uke.

Bivirkninger:Stusser over Steinar Madsen sin kommentar om at 51.985 bivirkninger ikke er noe å snakke om? "– Med tanke på hvor mange doser som er satt, er det et lavt antall alvorlige meldinger, sier direktør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk" Steinar Madsen har tydeligvis ikke fått bivirkninger selv, eller noen i sin nære krets. For det er rart hvor fort man endrer mening når man selv blir berørt. Bivirkninger og dødsfall er skyhøyt ved sammenligning med svineinfluensa vaksineringen som ble stoppet lenge før man oppnådde dagens tall. Hva er viktigst å tenke på? Hvor mange doser som har blitt satt, eller hvor mange mennesker som bor i landet?

Jeg synes dette sier sitt om distansering og å skjerme folk fra hverandre:

Psykiater: Ødeleggende IQ-tap hos barn

'En IQ-oppfølgingsstudie utført av Brown University viser et 20pt IQ-tap hos spedbarn som ble født etter jan 2020. På 18 måneder har vi sett 24 % nedgang i kognitiv utvikling hos barn.

Hos barn 0-5 år er det 24 % samlet kognitiv nedgang bevist ved objektive testtiltak, som intelligenstesting, eksekutiv funksjonstesting, hukommelse etc. sammenlignet med 2017, 2018 og 2019.

Konklusjon: Vi påfører barna våre bokstavelig talt hjerneskade ved å frata dem de normale og nødvendige integrerende sosiale, psykologiske og emosjonelle forbindelsene med andre mennesker og med miljøet deres. ''

Sist men ikke minst:

Vi vil ha ledere for folket!
Vi vil ha ledere som løfter blikket!
Vi vil ha ledere som bryr seg om menneskene i landet, Norge, og gjør sitt ytterste for at de skal ha det bra!
Vi vil ha ledere som har fokus på samhold, kommunikasjon, at dere skal være et godt forbilde!
Vi vil ha ledere som tenker: Hva kan vi gjøre for dere? Hvordan skal vi planlegge framover slik at naturen, dyrene som bor der og menneskene i landet vårt skal få det bedre?

Mvh. Hege