Forsiden

Høringssvar fra Coca Carola

Dato: 03.03.2022

Svartype: Med merknad

Det er nesten så man ikke tror sine egne øyne, at dere ønsker å bryte Nurnbergkodeksen.