Forsiden

Høringssvar fra Hilde Normark Hunskaar

Dato: 15.02.2022

Dette forslaget må forkastes. Jeg sier nei til dette!