Forsiden

Høringssvar fra Anders Sætre

Dato: 13.02.2022

Svartype: Med merknad

Frihet er vår mest dyrkjøpte rett som mennesker. Forslag om at dette skal begrenses er helt uakseptabelt

Det er enhver representants plikt å forkaste dette forslaget og følge den etiske og moralske vei uansett hva partiledelsen krever.