Forsiden

Høringssvar fra Kjersti

Dato: 20.02.2022

Jeg er imot forlengelse av korona sertifikat. D er en trussel mot demokratiet og unødvendig i tillegg. Det er også ulovlig og maktmisbruk.