Forsiden

Høringssvar fra Gunhild Johanne Blakstvedt

Dato: 18.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg motsetter meg at inntak av vaksiner eller andre legemidler skal kvalifisere meg til mine alminnelige borgerrettigheter.

Nei til koronapass.