Forsiden

Høringssvar fra Debra Morgan

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Jeg er imot dette, og mener at forslaget bør forkastes.

Dette er i strid med grunnloven og menneskerettigheter.

Forslaget om å pålegge alle, eller noen grupper vaksinering, har ingen samsvar med våre rettigheter i et demokrati.

Høringens korte frist gir grobunn for mistanke om en hastebehandling. Med dagens smittesituasjon og lite press på helsevesen er dette høyst unødvendig.

Vær så snill, ta til fornuft. Null koronapass.