Forsiden

Høringssvar fra Joy Dickson

Dato: 16.02.2022

Dette er absurd. Tar dere bort rettighetene mine som menneske og borger av denne nasjonen? Jeg og familien min nekter å være med på dette. Jeg forlater Norge hvis det kommer til dette. Demokratiet er dødt. folkets stemme har blitt stilnet av disse onde, egoistiske og nazistiske lover, som du og dine folk ikke engang overholder. Gud forby for meg å være med på dette. DERE ER OND og dette skal aldri fungere. Deres innflytelse er avskåret fra nasjonene! Vi satte en stopper for raseriet deres. må dere alle motta frelse og begynne å fortelle verden sannheten. Amen