Forsiden

Høringssvar fra Arne Wiklund

Dato: 02.03.2022

Svartype: Med merknad

Dette må ikke godkjennes da det vil medføre et utilbørlig overgrep mot befolkningen,også uten virkning og mot fhi's anbefaling. Dette er også et angrep på menneskeretter og nurembergkodeksen.