Forsiden

Høringssvar fra Kjell Christian Helland

Dato: 28.02.2022

Jeg er sterkt imot et koronasertifikat som legger grunnlaget for en splittelse av samfunnets enkeltmennesker.

Norge er en liten nasjon hvor vi alle er avhengige av hverandre. Mange har vist seg å tåle Covid-19 uten komplikasjoner og noen har fått komplikasjoner og dessverre gått bort.

Slik vil det alltid være da vi fra naturens side er ulikt utrustet og vi alle har ulik motstandskraft i oss efter å ha levd ulike liv.

Å påføre en nasjon tvungne tiltak som koronasertifikat er udemokratisk og strider mot folkeretten.

Når det i tillegg viser seg at injeksjonene har lav virkningsgrad og medfører et betydelig antall bivirkninger, blir hele bakgrunnen for et koronasertifikat revet bort.

ET ABSOLUTT NEI TIL KORONASERTIFIKAT