Forsiden

Høringssvar fra Henrik Berger

Dato: 16.02.2022

Det er ikke riktig å innskrenke friheten til nordmenn når konsekvensen er så liten som den er. Dette forslaget burde definitivt forkastes