Forsiden

Høringssvar fra Kine Thoner Hauge

Dato: 14.02.2022

Svartype: Med merknad

Dette må aldri innføres- brudd på menneskerettighetene!