Forsiden

Høringssvar fra Johannes Vollik

Dato: 17.02.2022

Det som er mest provoserende at dere foreslor i klar tekst å bryte Nurnbergkodeksensom gir alle mennesker rett til å råde over egen kropp. Dette forslaget om å pålegge alle eller noen grupper vaksinering henger ikke på grep med våre grunnleggende rettigheter i et demokrati.