Forsiden

Høringssvar fra Alessandra

Dato: 20.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg er sterkt imot en forlengelse eller innføring av koronapass i Norge, for et virsus med ekstrem høy overlevelsesrate. Det å foreslå tvangsvaksinering med en vaksine som ikke er ferdig testet kan umulig være lov og noen må til syvende og sist stå til ansvar for dette.

Å skulle tvangsvaksinere, utestenge og true uvaksinerte med å miste jobb eller inntekten kan virkelig ikke forsvares etter det vi har lært om korona de siste 2 årene. Hva med de som har reagert kraftig på vaksinering og fått livsvarige bivirkninger.

Forlengelse av dette passet er en direkte trussel mot demokratiet og den enkeltes menneskerettigheter.

Det er på tide at regjeringen er der for folket og ikke viderefører dette passet.