Forsiden

Høringssvar fra Eirik Ulveseth

Dato: 17.02.2022

Jeg protesterer på dette forslaget av hele mitt hjerte, og på vegne av meg selv og mine barn!

Jeg mener lovforslaget inneholder en rekke krenkelser av menneskerettigheter, alle punkter i Nurnbergkodeksen, samt en rekke norske lover.

Jeg vil særlig fremheve:

1. Tvangsvaksinering: Vaksineplikt har aldri vært lov i Norge, ethvert mennesker har suveren rett på sin egen kropp.

2. Tvungen isolasjon, krav om vaksinasjon av små barn. Dersom Covid er eksempelet til etterfølgelse, så velger man altså å kalle noe for farlig, selv om det aldri har vært farlig for små barn. For så å fylle på med vaksiner der langtidsvirkninger ikke er kjent. Fy av meg! Jeg protesterer! Og hvis ikke kan de miste rett på skolegang og sosialt liv. Vi skal tilbake flere århundrer med dette. Aldri!

3. Smittevern foran menneskerettigheter:

Regjeringen har tidligere lagt planer om portforbud til side, og må igjen gjøre dette, det er alvorlige inngrep på menneskets rett til frihet.

4. Vaksinepass i uteliv: Segregeringssamfunn i full blomst, fy av meg!

5. uvaksinerte kan fratas lønn og gis sparken. Tilbake til slaveriet!

Jeg protesterer med hele mitt hjerte og all min kraft mot dette forslaget til endrede lover i Norge. Dette kan aldri godtas.