Forsiden

Høringssvar fra Bente Hedman

Dato: 03.03.2022

Svartype: Med merknad

Dette forslaget må forkastes. Jeg sier nei til dette.