Forsiden

Høringssvar fra Bente-Linn Bergene Huseby

Dato: 23.02.2022

Svartype: Med merknad

Nei til dette forslaget! Udemokratisk og deler mennesker inn i båser!