Forsiden

Høringssvar fra Erik Bunes

Dato: 15.02.2022

I et demokrati så har vi rett til å bestemme sjøl..... hva skjer med denne verden.... ting skal holdes hemmelig og tvang......

Mitt rop er ......NEI