Forsiden

Høringssvar fra Christian Helsvig

Dato: 20.02.2022

Hei

Jeg ønsker å gi min stemme til at det er tid for å stoppe alle smitterestriksjoner for covid-19. For det første er presedensen som settes for myndighetsinngripen i privatlivet svært bekymringsverdig, og det er dessuten svært begrenset sykdomsomfang etter smitte, for de aller aller fleste.
For det andre er det manglende dokumentasjon - heller informasjon til det motsatte - at tiltakene har noe positiv effekt.
Et vaksinepass er svært diskriminerende, og det er svært vanskelig å se argumentasjonen for at dette skal ivaretas kun for covid-19 og ikke for andre smittefarlige sykdommer; eksisterende og potensielle. Vi kan ikke lovsette at "alle" skal beskyttes mot "alle" andre til enhver tid, på alle steder..

Så.. nei til fortsatt bruk av vaksinepass; i nåværende bruk eller utvidet bruk.
Takk!

Christian Helsvig