Forsiden

Høringssvar fra Janet Olsen

Dato: 18.02.2022

Svartype: Med merknad

Dette mener jeg er et overgrep på demokratiet og menneskerettighetene.
Tvang i noen som helst form er berøvelse av frihet.
Janet Olsen