Forsiden

Høringssvar fra Annette Sørensen Muo

Dato: 28.02.2022

Svartype: Med merknad

Det er unødvendig og i mot all sunn fornuft å forlenge smitteverntiltak. Regjeringen vil med denne høringen skape en segregering i samfunnet. Dette er helt i strid med menneskerettigheter, Nürenberg-konvensjonen og et fritt demokratisk samfunn. Covid-19 viruset har vist seg ikke være farlig lengre og det å bli smittet har ingen store konsekvenser for samfunnet. Sykdom er en del av livet og vil styrke immunforsvaret. Vaksinene er hastegodkjent og vist seg å ha alvorlige bivirkninger, og de forhindrer ikke smitte. Folk som av forskjellige grunner, helse eller andre grunner, ikke vil/ikke er i stand til å ta vaksinen vil være ekskludert fra samfunnet. Dette er imot alt våre foreldre og besteforeldre har jobbet for siden 1945. Alle mennesker har en selvstendig rett og frihet til å bestemme over egen kropp. Friheten til å bestemme over egen kropp må ikke fravikes.