Forsiden

Høringssvar fra Jan Inge Haltbakk

Dato: 27.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg mener at regjeringens forslag til forskriftsendring og innføring av koronasertifikat aldri må innføres i et selverklært demokrati som Norge, og heller ikke i noen andre land.

Grunnlaget for et slikt sertifikat eller pass er ikke fundamentert i reelle medisinske, samfunnsmessige eller menneskerettslige råd og prinsipper, men er derimot fundamentalistisk i sin kontrollerende form, og vil ikke utgjøre noe positivt hverken for samfunn, innbyggere eller rettigheter.

Ikke minst vil dette medføre et autoritært regime om det skal innføres og håndheves.

Vi, folket, det er vi som er Norge.

Ikke dere i regjering og på Stortinget.

Dere er våre tjenere, dere skal forvalte Norges interesser på vegne av oss, folket.

Dere er ikke våre ledere, det er vi som er deres arbeidsgivere.

Den makten dere besitter er ikke til for å misbrukes, og heller ikke til å deles med utenlandske interesser, hverken kommersielt eller med stater og organisasjoner.

Noen viktige punkter:

De eksperimentelle, nødgodkjente (Emergency Authorization Use) vaksinene virker ikke.

Man blir ikke immun, ikke i det hele tatt.

Vaksinerte smitter like mye, om ikke mer, enn uvaksinerte.

De såkalte vaksinene har ført til en lang rekke alvorlige bivirkninger og død.

Dette er lidelser som kun rammer vaksinerte, mens uvaksinerte ikke får slike alvorlige og kanskje livsvarige plager.

Ikke dør de plutselig og uventet heller.

Hvem regnes som vaksinerte og uvaksinerte om koronapass innføres?

Jo, alle som ikke har tatt nyeste injeksjon i rekken innenfor et gitt tidsrom vil regnes som uvaksinerte.

Dette tilsvarer pr i dag ca en halv million nordmenn.

Hva skjer etterhvert som folk får alvorlige bivirkninger etter sprøyte nr. 4, 5, 6 osv, og derfor ikke ønsker eller tør å ta flere "vaksiner" da sykdommen er såpass mild at den er å foretrekke fremfor et mulig ødelagt liv?

Samme tanke vil folk kunne få når de opplever at deres familie, venner og kolleger dør eller blir alvorlig syke av "vaksinen".

Alle som på et tidspunkt ikke tør å ta imot flere injeksjoner vil da bli å regne som uvaksinerte, og da vokser den såkalte uvaksinerte delen av befolkningen og kan fort bli majoriteten, og ikke en minoritet som i dag.

Hvem skal stå for en eventuell tvangsvaksinering, og hvordan skal dette utføres uten å kunne defineres som grove overgrep og brudd på menneskerettigheter?

Hvor stor andel av befolkningen vil støtte slik vold og ondskap, og hvor stor andel vil etterhvert kunne reise seg mot slike dystopiske og fascistiske virkemidler?

Hvordan kan dere velge å vaksinere/tvangsvaksinere små barn når dere vet hva slags alvorlige bivirkninger de kan få?

Er dere virkelig villige til å påføre f.eks. små barn hjertefeil?

Å gjøre 3-åringer til hjertepasienter?

De av disse som dør av følgene, vil de bli gravlagt for statens regning, og ønsker dere å delta i disse begravelsene?

Vil dere berømme disse barna for at de "modige ofret sine liv" for en flokkimmunitet som disse "vaksinene" aldri kan gi oss?

Ønsker dere virkelig å stenge barnehagebarn og skolebarn ut av samfunnet hvis de ikke tar alle vaksinedoser dere pålegger befolkningen?

Ønsker dere virkelig å stenge barn og unge ute fra samfunnet og frata dem retten til å være sammen med venner og annen sosial omgang?

Ønsker dere virkelig at ansatte skal miste jobb, inntekt og forsørgingsevne fordi de ønsker å bestemme over egen kropp og helse, og fordi de frykter grusomme bivirkninger og mulig død?

Mener dere virkelig at denne influensaen er god nok grunn til å skremme, presse, mobbe og hate hverandre?

Er det grunn nok til å ødelegge samfunnet økonomisk og bidra til å destabilisere en hel verden slik vi har sett på utviklingen de siste 2 årene?

Hva tenker dere om Grunnloven, menneskerettigheter, Nürnbergkodeksen og retten til å bestemme over egen kropp og helse, friheten til å ferdes fritt og alt annet som utgjør selve livsutfoldelsen til frie mennesker i en fri verden?

Vi, folket, deres arbeidsgivere,

ber dere, våre tjenere,

om å øyeblikkelig legge bort alle planer om et segregerende koronapass som ikke kan utføres uten tvang, vold, frihetsberøvelse, og et autoritært fascistisk styresett.

Nei til innføring av koronapass.