Forsiden

Høringssvar fra Kim Renè Hamre

Dato: 21.02.2022

Forslaget støttes overhodet ikke.

Med vennlig hilsen

Kim Renè Hamre