Forsiden

Høringssvar fra Eline Havnerås

Dato: 16.02.2022

Det går i mot menneskerettighetene å innskrenke personlig frihet på den måten denne høringen foreslår. Koronasertifikat er en saga blott når du både smitter og kan bli smittet tross en eksperimentell vaksine. Dette virker som en aksjon for å kontrollere befolkningen, skjult i åpent skue. Å akseptere dette er ikke langt unna aksept for starten av fascisme. Staten er ment til å tjene folkets høyeste beste, ikke drive med frihetsberøvelse under er skalkeskjul av beskyttelse.