Forsiden

Høringssvar fra Hildegunn Bolme

Dato: 17.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg mener på det sterkeste at dette bør avvises. Dette er brudd på menneskerettigheter.