Forsiden

Høringssvar fra Chrystina Saksvik

Dato: 03.03.2022

Nei til forlengelse av reglene om koronasertifikat. Dette skaper segregering i samfunnet. Folk som av forskjellige grunner ikke vil ta vaksine vil risikere å være ekskludert fra samfunnet. Dette er ikke greit! Det er mange årsaker til at noen ikke vil ta vaksine, helsemessige og andre. I tillegg er det mennesker med bivirkninger etter de ulike dosene. Folk må få velge om de er villig til å risikere sin egen kropp for ytterligere bivirkninger - uten at det valget skal føre til begrensninger og ekskludering.

Videre er høringssforslaget ikke forenlig med demokratiske grunnprinsipper som autonomi, likestilling, bevegelsesfrihet og personvern. Jeg ønsker meg et Norge der menneskerettigheter, demokrati, innkludering og frihet står sentralt. For å oppnå det må dette høringsforslaget forkastes.