Forsiden

Høringssvar fra Arne Solaas

Dato: 04.03.2022

Globalistene i WEF ønsker å kontollere selv Simon i Støa og Solan Gundersen i Alvdal!

Dette skal gjøres ved å innføre digital identitet, også kalt koronapass, koblet mot helseopplysninger, bankdata og annen sensitiv personinformasjon, med sanksjonsmuligheter som begrensninger i disposisjon av egne mider og forbud mot fri bevegelse i eget land. Ikke nok med det, forvaltningen ønsker å løse dette fra parlamentets kontroll, slik at befolkningen ikke har beskyttelse mot tvangstiltak som tvungen vaksinering, internering eller tap av jobb, hverken i lovverk eller mot forvaltningens vilkårlighet.

Begrunnelsen er en påstått beskyttelse mot en mulig senere virusvariant for en sykdom som ikke har uvanlig høy dødelighet, der langt de fleste døde har en underliggende alvorlig sykdom med begrenset leveforventning, og der de påståtte vaksinene i følge EUDRAVIGILANCE, WHO og VAERS er mistenkt for å ha forårsaket langt over 22.000 dødsfall og mer enn 1,3 millioner alvorlige bivirkninger.

En forlengelse eller beredskapsordning med koronapass viser med all tydelighet at regjeringen og forvaltningen ikke ønsker befolkningens beste, men derimot søker å gjennomtvinge et system som splitter befolkningen, svekker tilliten til demokratiet, ikke er helsemessig begrunnet, og som til syvende og sist vil bryte ned samfunnstrukturene. Også fordi beslutningen om nødtiltak flyttes fra lovgivende forsamling ( legislative) til utøvende forvaltning ( eksekutive) , dvs. bort fra Stortingets ansvarsområde og kontroll.

Ordningen med Koronapass er et autoritært tiltak som underminerer Stortingets rolle som besluttende organ, også og spesielt i krisetider, basert på den aktuelle situasjon.

Som demokratisk innstilt borger kan man derfor kun avvise hele ordningen med koronapass, fordi den bryter med grunnleggende demokratiske prinsipper.

Nei til koronapass.