Forsiden

Høringssvar fra Evelyn Rudi

Dato: 03.03.2022

Svartype: Med merknad

NEI til segregeringspass!

Med over 74 prosent av den norske befolkningen med to doser framstår dette kun som et pressmiddel for å få "alle" til å ta dose tre.

Det er pt "kun" 52 prosent som har tatt dose tre og myndighetene har sett en relativt stor nedgang i villigheten til å ta dose tre.

Det er nok ulike årsaker til dette:

Den ene er at det er relativt mange som har fått bivirkninger.

Den andre er det faktum at Omicron ikke er særlig farlig sammenlignet med de tidligere variantene.

Det er ganske åpenbart at dette ikke har med helse å gjøre. Hadde det hatt med helse å gjøre hadde myndighetene holdt seg til de råd som forelå til å begynne med:

"Kun eldre og utsatte bør vaksineres."

En annen ting er at myndighetene i forkant av massevaksineringen påsto at dette var nok for å beskytte de utsatte.

En tredje ting er det faktum at man ikke kan vaksinere seg ut av en epidemi.

Jo flere vaksinerte, jo flere varianter utvikler viruset for å omgå vaksinene.

Det har vi sett i høst og vinter da langt de fleste som har blitt smittet av Omicron har vært de med to og tre doser.

Samme hvor mye dere endrer på Smittevernloven klarer dere faktisk ikke å finne en god begrunnelse for å innføre segregeringspass.

Segregering hørte 1940-tallet til.

Det er ikke noe vi vil tillate dere å innføre igjen - faktisk.

Dengang, som nå, fantes det ingen logikk i segregeringen - kun en myndighetsframkalt massepsykose, for å sette det på spissen.

Den massive propagandamaskinen som regjeringen og media har kjørt i to år nå, har åpenbart vært en meget bevisst strategi for å skremme folk, forvirre folk og for å gjøre befolkningen føyelig.

Det at dere i dag kunngjør at dere "tar bort alle restriksjoner" samtidig som at dere i går publiserte høring om endringer i Smittevernloven henger ikke på greip, men det er jo bare en videreføring av myndighetenes syke propagandamaskin.

NEI til segregeringspass!