Forsiden

Høringssvar fra Anna Malinowski

Dato: 18.02.2022

Absolutt nei til dette forslaget om å innføre totalitær stat og innskrenke friheten til folk basert på deres valg av hvilken medisinsk behandling de ønsker å motta. Ja til at man bestemmer over sin kroppslig integritet. Nei til tvungen deltakelse i eksperimell behandling, nei til korrupte politikere og forskere som tjener globalistene og Big Pharma, og ikke det norske folket! Nei til digital overvåking i form av sk koronapass. Ja til demokrati og frihet.