Forsiden

Høringssvar fra Bernt Eriksen

Dato: 03.03.2022

Høringssvar til Midlertidig endringer i smittevernloven forlengelse av regler om koronasertifikat.

Vi definerer styreformen i Norge som et demokrati og vi er et selvstendig og fritt land.
Målet for våre styrende myndigheter bør være – gjennom lovverk og offentlige tjenester – å legge til rette for at borgerne som gruppe og enkeltindivider kan leve i fred og frihet under så få tvangsmidler som mulig. Realitetene i dette lovforslaget fører oss vekk fra disse bærebjelkene i vårt demokrati.
Dette har også sjokkert flere familiemedlemmer og venner som frykter at vår frihet og selvstendighet frarøves oss bit for bit.

Forslaget til ny smittevernlov går på noen punkter lenger enn den eksisterende loven i å åpne for tvangstiltak og trusler når det gjelder forhold som burde ligge innenfor den enkeltes valgfrihet.
Bærebjelker i et demokrati er ytringsfrihet, religionsfrihet og personlig frihet. Begrenses disse verdier, beveger vi oss som samfunn i retning av diktatur.

Det er skremmende at vi ser et mønster av at våre myndigheter i alt for stor grad vektlegger synspunkter, føringer og politiske maktgrep globalt og ikke på selvstendige egne vurderinger til beste for Norges befolkning.

Det er svært alvorlig at departementet vil lovhjemle at helsedirektoratet gis fullmakt til å utstede forskrifter som er svært inngripende i samfunn og enkeltmenneskers liv, helse arbeid og frihet - UTEN overordnet politisk behandling. Lovforslaget foreslår å sette både grunnloven meneskerettighetene til side. I en virkelig eller fryktet alvorlig smittesituasjon vil da hele samfunnet styres av en byråkrat og dennes stab. Det betyr at landets skjebne bestemmes av den til enhver tid sittende helsedirektør og hans stab med varierende kunnskap, kompetanse og ikke minst – motiver.
Dette har sterke fellestrekk med et diktatur og en totalitær stat. Det er vanskelig å akseptere at departementet virkelig mener det de her foreslår. Det er med stor uro vi ser inn i dette mørket. Man kan ikke mene at befolkningen kan risikere å f.eks bli tvangsvaksinert med såkalte vaksiner som vi ikke kjenner hverken kort - eller langtidsvirkningene av under trusler om utestengelse fra arbeid, barnehage, skole og samfunnsliv.

Myndighetenes behandling av pandemien, vaksinestrategi, manglende fokus på behandling og myndighetenes og medienes sensur og underslag av bivirkninger og divergerende faglige synspunkter - har allerede redusert tilliten til myndighetene og mediene. Hvorfor har medier og myndigheter nærmest utelukkende hatt fokus på «vaksiner» som viste seg ikke å begrense smitte og i beste fall bare reduserte sykdomsforløpet? Koronapass var i denne pandemien et helt usaklig tiltak. Hvorfor sørget regjeringen for å hemmeligstemple begrunnelsen for nedstengningene i mars 2020 – i 60 år?
Hvorfor sørger ikke myndighetene for behandlingskapasitet og beredskap slik at samfunnet kan fungere selv under en pandemi? I stedet bruker staten flere hundre milliarder kroner på nedstengninger. Hvorfor har ikke myndighetene hatt fokus på behandling og antivirale medisiner?
Hvorfor har ikke myndigheten hatt fokus på hva vi proaktivt kan gjøre for å redusere sykdomsforløpet?

Den foreslåtte lovendring vil ytterligere svekke tilliten til myndighetene og medføre øket splittelse i samfunnet. Vi trenger det motsatte.

Samfunnets og den enkeltes livskvalitet er langt mer enn smittevern.
Vi vil leve et liv det er verd å leve. Mange mennesker har «mistet» 2 år av sitt liv - ikke pga smitte og covid, men pga tiltakene. Det kan virke som mange «vaksinerte» også har fått dårligere helse av sprøytene.

Vi vil ha FRIHET til å bestemme over vaksinering og behandling av egen helse. Vi vil ha ytringsfrihet. Vi vil ha et virkelig demokrati basert på åpenhet, redelighet og sannhet slik at vi kan foreta selvstendige, opplyste og kloke valg. Ikke propaganda.

Derfor et kraftfullt NEI til midlertidig endringer i smittevernloven og forlengelse av regler om koronasertifikat.

Bernt Eriksen 67år